Betam: 15-19 Yaş Aralığındaki 850 Bin Genç Ne İş gücünde Ne Eğitimde

18 Mayıs 2017 | BAU HABER

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam)’ nin 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verilerini kullanarak hazırladığı rapor, Türkiye’de 15 – 19 yaş aralığındaki gençlerin eğitim durumlarını gözler önüne serdi.

BETAM tarafından hazırlanan raporda; 2015 yılında yaklaşık üç gençten biri başka bir deyişle 2 milyon 43 bin gencin eğitimine devam etmediği; okula devam etmeyen gençlerin yaklaşık yüzde 71,4’ ünün de en fazla ilköğretim mezunu olduğu açıkça görüldü.

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Selin Köksal tarafından hazırlanan araştırma notunda; “Eğitim hayatını bırakmış gençlerin azımsanmayacak bir kısmı iş gücü piyasasına da girmemektedir. 850 binden fazla genç ise ne eğitimine devam etmektedir ne de iş gücü piyasasındadır. Ne eğitimde ne de iş gücünde olan gençlerin yüzde 72’sini kadınlar oluşturmaktadır.” denildi.

Araştırma notunun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Betam: 15-19 Yaş Aralığındaki 850 Bin Genç Ne İş gücünde Ne Eğitimde