BETAM: ‘Yüksek Büyüme Devam Ediyor’

26 Ocak 2018 | BAU HABER

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), Ozan Bakış ve Uğurcan Acar’ın Ocak 2018 için ”Ekonomik Büyüme ve Tahminler” notunu yayınladı.

2017 yılının ilk iki çeyrek büyümesi (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre büyüme oranı) %5 civarlarındayken üçüncü çeyrekte iki katından daha fazla (%11.1) büyüme ortaya koyduğunu belirten Betam raporundaki veriler doğrultusunda 2017 yılının büyümesinin yüksek çıkacağı kanısına varıldı. Asıl merak edilen ”ne kadar yüksek olacağı?” sorusuydu. Betam’ın Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre büyüme oranını yüzde 7,4 olarak tahmin ediyor. Kıyaslama bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yapıldığında, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde kamu tüketim harcamaları hariç tüm tüketim göstergelerinin artması bekleniyor. Fakat 2017 dördüncü çeyreğindeki artışların 2017 yılı üçüncü çeyreğine göre daha düşük olacağı tahmin ediliyor. 2017 yılı üçüncü çeyrekte büyümeye devam eden dayanıklı tüketim malı imalatındaki artışın 2017 yılı dördüncü çeyrekte büyümedeki artışın devam edeceği, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde artış gösteren kamu tüketim harcamalarının ise bu çeyrekte azalaçağı, özel tüketim büyümesinin büyük oranda ithalata dayalı olacağı Betam’ın yaptığı tahminler arasında.

Yatırımlar Yüksek Seyrediyor

Betam’ın tahminlerine göre 2017 yılının dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yatırım malı ithalatı hariç tüm mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yatırım öncü göstergelerinin artması bekleniyor. 2017 yılı üçüncü çeyrekte yatırım malı ithalatı artış göstermişti. Ancak 2017 yılı dördüncü çeyrekte yatırım malı ithalatının  azalacağını öngörülüyor. Benzer şekilde üçüncü çeyrekte artış gösteren ticari kredilerin de son çeyrekte artış göstermeye devam edeceği tahmin ediliyor. 2017 yılı üçüncü çeyrekte azalan yatırım malı imalatının dördüncü çeyrekte sürekli bir artış bekleniyor. Betam’ın ”Ekonomik Büyüme ve Tahminler” notuna göre Perakende ticaret sektörü mevcut mal stok seviyesinde ve kamu yatırımlarında  bir artış bekleniyor.

İhracatta Toparlanma

2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel ihracatı artarken, altın dışı reel ihracat endeksinin azalması bekleniyor. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla dış ticaret rakamlarına bakıldığında 2017 yılı dördüncü çeyreğinde tüm dış ticaret öncü göstergelerinin artması öngörülüyor. Benzer şekilde, reel ithalat endeksinin ve altın dışı reel ithalat endeksinin sürekli artış göstereceği tahmin ediliyor.

Bir önceki çeyrekle kıyasladığımızda, özellikle gelecek 3 aydaki perakende sektörü fiyat beklentisi (yüzde 7,3) ve imalat sanayi üretim endeksinin (yüzde 1,6)  . Geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda, son 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisinin (yüzde 15,5), gelecek 12 ay yatırım beklentisinin (yüzde 10,9) ise öne çıktığını tespit ediliyor. Kesinleşen Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı öncü göstergeleri ışığında 2017 yılının dördüncü çeyreğinde dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin çeyreklik bazda yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 7,4 olacağı tahmin ediliyor.