bilim ve düzen

Bilim, Düzen ve Yaratıcılık

11 Şubat 2015 | BAU HABER

Bilimde devrimler, teoriler, yaratıcılık ve yaratıcı algı ile iletişim olarak bilim gibi birçok konunun ele alındığı ‘Bilim, Düzen ve Yaratıcılık’ kitabı, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) yayınları tarafından yayımlandı. 

Yaratıcılık, zihnin daha önce var olmamış bir şeyi düşünde veya düşüncesinde canlandırmasıyla başlar. Bu yeni zihinsel biçim, kendisini yaşamın bir alanını değiştirerek vareder. Bu olmayanı varediş, bazen ilkokula giden çocuğun yeni bir yol keşfetmesi, bazen bir cerrahın yeni bir ameliyat yöntemi bulması, bazen de bir sinema yönetmeninin varolan sosyo-psikolojik bir yaşantı tarzına kendince yeni bir yaşantı yanıtını beyaz perdeye aktarması şeklinde olur.

Üniversitelerin asli görevlerinden biri, kişilerin yaratıcılık çaba ve sorunlarını; kurumsallaştırmak, toplumun gen yapısına ve kültürüne katmaktır. Ünlü fizikçi David Bohm ve David Peat tarafından kaleme alınmış, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi tarafından da Türkçe’ye kazandırılan ‘Bilim, Düzen ve Yaratıcılık’ kitabı; zihin, beyin, yaratıcılık konusundaki yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlığı olarak görülmektedir.

Yaratıcı düşünce ve bilimsel bakış açısı anlamında çok önemli bir yapıt olan ‘Bilim, Düzen ve Yaratıcılık’ kitabı, bilim ve teknoloji dalları başta olmak üzere tüm alanlarda uzmanlaşmaya gidilmesi nedeniyle dünyaya, evrene ve hayata bütünsel bir açıdan yaklaşmanın günümüzde zorlaştığını ama bugün esas ihtiyaç olanın da bu olduğunu anlatmaktadır.

Her iki ünlü fizikçinin aralarında gerçekleştirdiği sohbetlerden doğan bu kitap, giriş bölümünde okuyucunun, kitabın ve kendilerinin bu kitabı yazmaya iten fikirlerin ne olduğunu, soruların ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.