Kişiye Özgü Kanser Tedavisi Çalışmaları Sürüyor

Kişiye Özgü Kanser Tedavisi Çalışmaları Sürüyor

21 Şubat 2017 | BAU HABER

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gülay Bulut’un yürüttüğü “Faj Sunum Yöntemi ile Onkogenik K-ras Proteinini Hedefleyen İlaç Öncüllerinin Geliştirilmesi” başlıklı projesi ile hastalıklarda en sık mutasyona uğrayan proteinlerden biri olan Kras proteinine karşı ilaç geliştirilmesi hedefleniyor. Bu ilaç ile Kras’ın mutant olduğu diğer kanser türlerinin tedavisinde de etkili olması ve bu çalışmadan elde edilecek bilimsel veriler,  gelecekte kanser hastalarında kişiye özgü tedavi uygulamalarına destek sağlamayı amaçlanıyor.